รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
31160กระสังกระสังบุรีรัมย์
31160กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์
31160ชุมแสงกระสังบุรีรัมย์
31160บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์
31160เมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์
31160ลำดวนกระสังบุรีรัมย์
31160ศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์
31160สองชั้นกระสังบุรีรัมย์
31160สูงเนินกระสังบุรีรัมย์
31160หนองเต็งกระสังบุรีรัมย์
31160ห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์
31190คูเมืองคูเมืองบุรีรัมย์
31190ตูมใหญ่คูเมืองบุรีรัมย์
31190บ้านแพคูเมืองบุรีรัมย์
31190ปะเคียบคูเมืองบุรีรัมย์
31190พรสำราญคูเมืองบุรีรัมย์
31190หนองขมารคูเมืองบุรีรัมย์
31190หินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์
31150แคนดงแคนดงบุรีรัมย์
31150ดงพลองแคนดงบุรีรัมย์
31150สระบัวแคนดงบุรีรัมย์
31150หัวฝายแคนดงบุรีรัมย์
31110เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31170ถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31170ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์
31110โคกสนวนชำนิบุรีรัมย์
31110ช่อผกาชำนิบุรีรัมย์
31110ชำนิชำนิบุรีรัมย์
31110เมืองยางชำนิบุรีรัมย์
31110ละลวดชำนิบุรีรัมย์
31110หนองปล่องชำนิบุรีรัมย์
31110ก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์
31110ชุมแสงนางรองบุรีรัมย์
31110ถนนหักนางรองบุรีรัมย์
31110ทรัพย์พระยานางรองบุรีรัมย์
31110ทุ่งแสงทองนางรองบุรีรัมย์
31110นางรองนางรองบุรีรัมย์
31110บ้านสิงห์นางรองบุรีรัมย์
31110ลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์
31110สะเดานางรองบุรีรัมย์
31110หนองกงนางรองบุรีรัมย์
31110หนองไทรนางรองบุรีรัมย์
31110หนองโบสถ์นางรองบุรีรัมย์
31110หนองยายพิมพ์นางรองบุรีรัมย์
31110หนองโสนนางรองบุรีรัมย์
31110หัวถนนนางรองบุรีรัมย์
31230ดอนกอกนาโพธิ์บุรีรัมย์
31230นาโพธิ์นาโพธิ์บุรีรัมย์
31230บ้านคูนาโพธิ์บุรีรัมย์
31230บ้านดู่นาโพธิ์บุรีรัมย์
31230ศรีสว่างนาโพธิ์บุรีรัมย์
31260โนนดินแดงโนนดินแดงบุรีรัมย์
31260ลำนางรองโนนดินแดงบุรีรัมย์
31260ส้มป่อยโนนดินแดงบุรีรัมย์
31110โกรกแก้วโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110ดงอีจานโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110ทุ่งจังหันโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31110โนนสุวรรณโนนสุวรรณบุรีรัมย์
31180เขาดินเหนือบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180จันทบเพชรบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180โนนเจริญบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180บ้านกรวดบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180บึงเจริญบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180ปราสาทบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180สายตะกูบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180หนองไม้งามบ้านกรวดบุรีรัมย์
31180หินลาดบ้านกรวดบุรีรัมย์
31000โนนขวางบ้านด่านบุรีรัมย์
31000บ้านด่านบ้านด่านบุรีรัมย์
31000ปราสาทบ้านด่านบุรีรัมย์
31000วังเหนือบ้านด่านบุรีรัมย์
31120กู่สวนแตงบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120แดงใหญ่บ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120ทองหลางบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120หนองเยืองบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31120หนองแวงบ้านใหม่ไชยพจน์บุรีรัมย์
31140เขาคอกประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกตูมประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกมะขามประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกม้าประโคนชัยบุรีรัมย์
31140โคกย่างประโคนชัยบุรีรัมย์
31140จรเข้มากประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ตะโกตาพิประโคนชัยบุรีรัมย์
31140บ้านไทรประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ประทัดบุประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ปังกูประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ไพศาลประโคนชัยบุรีรัมย์
31140ละเวี้ยประโคนชัยบุรีรัมย์
31140สี่เหลี่ยมประโคนชัยบุรีรัมย์
31140แสลงโทนประโคนชัยบุรีรัมย์
31140หนองบอนประโคนชัยบุรีรัมย์
31220โคกมะม่วงปะคำบุรีรัมย์
31220ไทยเจริญปะคำบุรีรัมย์
31220ปะคำปะคำบุรีรัมย์
31220หนองบัวปะคำบุรีรัมย์
31220หูทำนบปะคำบุรีรัมย์
31250โคกขมิ้นพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250จันดุมพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250ป่าชันพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250สะเดาพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31250สำโรงพลับพลาชัยบุรีรัมย์
31120บ้านจานพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านเป้าพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านยางพุทไธสงบุรีรัมย์
31120บ้านแวงพุทไธสงบุรีรัมย์
31120พุทไธสงพุทไธสงบุรีรัมย์
31120มะเฟืองพุทไธสงบุรีรัมย์
31120หายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์
31000กระสังเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000กลันทาเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บัวทองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000บ้านยางเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000พระครูเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000เมืองฝางเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000ลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สวายจีกเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สะแกซำเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000เสม็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000หนองตาดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000หลักเขตเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31000อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
31170โคกว่านละหานทรายบุรีรัมย์
31170ตาจงละหานทรายบุรีรัมย์
31170ละหานทรายละหานทรายบุรีรัมย์
31170สำโรงใหม่ละหานทรายบุรีรัมย์
31170หนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์
31170หนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์
31130โคกกลางลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130โคกล่ามลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130โคกสะอาดลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ตลาดโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ทะเมนชัยลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130บ้านยางลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130บุโพธิ์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ผไทรินทร์ลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130เมืองแฝกลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130ลำปลายมาศลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130แสลงพันลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองกะทิงลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองคูลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองโดนลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หนองบัวโคกลำปลายมาศบุรีรัมย์
31130หินโคนลำปลายมาศบุรีรัมย์
31150กระสังสตึกบุรีรัมย์
31150ชุมแสงสตึกบุรีรัมย์
31150ดอนมนต์สตึกบุรีรัมย์
31150ท่าม่วงสตึกบุรีรัมย์
31150ทุ่งวังสตึกบุรีรัมย์
31150นิคมสตึกบุรีรัมย์
31150เมืองแกสตึกบุรีรัมย์
31150ร่อนทองสตึกบุรีรัมย์
31150สตึกสตึกบุรีรัมย์
31150สนามชัยสตึกบุรีรัมย์
31150สะแกสตึกบุรีรัมย์
31150หนองใหญ่สตึกบุรีรัมย์
31210โคกสว่างหนองกี่บุรีรัมย์
31210โคกสูงหนองกี่บุรีรัมย์
31210ดอนอะรางหนองกี่บุรีรัมย์
31210ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่บุรีรัมย์
31210ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่บุรีรัมย์
31210ทุ่งกระเต็นหนองกี่บุรีรัมย์
31210บุกระสังหนองกี่บุรีรัมย์
31210เมืองไผ่หนองกี่บุรีรัมย์
31210เย้ยปราสาทหนองกี่บุรีรัมย์
31210หนองกี่หนองกี่บุรีรัมย์
31240ไทยสามัคคีหนองหงส์บุรีรัมย์
31240เมืองฝ้ายหนองหงส์บุรีรัมย์
31240สระแก้วหนองหงส์บุรีรัมย์
31240สระทองหนองหงส์บุรีรัมย์
31240เสาเดียวหนองหงส์บุรีรัมย์
31240หนองชัยศรีหนองหงส์บุรีรัมย์
31240ห้วยหินหนองหงส์บุรีรัมย์
31000โคกเหล็กห้วยราชบุรีรัมย์
31000ตาเสาห้วยราชบุรีรัมย์
31000บ้านตะโกห้วยราชบุรีรัมย์
31000เมืองโพธิ์ห้วยราชบุรีรัมย์
31000สนวนห้วยราชบุรีรัมย์
31000สามแวงห้วยราชบุรีรัมย์
31000ห้วยราชาห้วยราชบุรีรัมย์
31000ห้วยราชห้วยราชบุรีรัมย์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 179 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
2. ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
3. ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
4. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
5. ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
6. ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
7. ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
8. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
9. ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
10. ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
11. ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระสัง รหัสไปรษณีย์ 31160
12. ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
13. ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
14. ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
15. ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
16. ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
17. ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
18. ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คูเมือง รหัสไปรษณีย์ 31190
19. ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
20. ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
21. ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
22. ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
23. ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
24. ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
25. ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
26. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
27. ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
28. ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
29. ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
30. ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
31. ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
32. ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
33. ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
34. ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
35. ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
36. ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
37. ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
38. ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
39. ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
40. ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
41. ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
42. ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
43. ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
44. ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
45. ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
46. ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
47. ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
48. ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
49. ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
50. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
51. ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
52. ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
53. ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 31230
54. ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
55. ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
56. ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนดินแดง รหัสไปรษณีย์ 31260
57. ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
58. ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
59. ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
60. ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นางรอง รหัสไปรษณีย์ 31110
61. ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
62. ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
63. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
64. ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
65. ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
66. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
67. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
68. ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
69. ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด รหัสไปรษณีย์ 31180
70. ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
71. ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
72. ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
73. ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
74. ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
75. ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
76. ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
77. ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
78. ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
79. ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
80. ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
81. ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
82. ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
83. ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
84. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
85. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
86. ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
87. ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
88. ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
89. ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
90. ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
91. ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
92. ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
93. ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
94. ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประโคนชัย รหัสไปรษณีย์ 31140
95. ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
96. ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
97. ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
98. ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
99. ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะคำ รหัสไปรษณีย์ 31220
100. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
101. ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
102. ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
103. ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
104. ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพลับพลา รหัสไปรษณีย์ 31250
105. ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
106. ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
107. ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
108. ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
109. ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
110. ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
111. ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุทไธสง รหัสไปรษณีย์ 31120
112. ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
113. ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
114. ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
115. ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
116. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
117. ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
118. ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
119. ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
120. ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
121. ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
122. ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
123. ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
124. ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
125. ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
126. ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
127. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
128. ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
129. ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
130. ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
131. ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
132. ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
133. ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
134. ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
135. ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
136. ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย รหัสไปรษณีย์ 31170
137. ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
138. ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
139. ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
140. ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
141. ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
142. ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
143. ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
144. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
145. ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
146. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
147. ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
148. ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
149. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
150. ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
151. ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
152. ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ รหัสไปรษณีย์ 31130
153. ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
154. ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
155. ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
156. ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
157. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
158. ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
159. ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
160. ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
161. ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
162. ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
163. ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
164. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สตึก รหัสไปรษณีย์ 31150
165. ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
166. ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
167. ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
168. ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
169. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
170. ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
171. ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
172. ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
173. ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
174. ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ รหัสไปรษณีย์ 31210
175. ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
176. ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
177. ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
178. ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
179. ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
180. ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
181. ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์ รหัสไปรษณีย์ 31240
182. ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
183. ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
184. ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
185. ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
186. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
187. ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
188. ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
189. ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000