รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
46130กมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130โคกสมบูรณ์กมลาไสยกาฬสินธุ์
46130เจ้าท่ากมลาไสยกาฬสินธุ์
46130ดงลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130ธัญญากมลาไสยกาฬสินธุ์
46130โพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130หนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์
46130หลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์
46110กุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110จุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110นาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110นาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110บัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110สมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110สามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46110เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
46160กุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์
46160กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์
46160คุ้มเก่าเขาวงกาฬสินธุ์
46160สงเปลือยเขาวงกาฬสินธุ์
46160สระพังทองเขาวงกาฬสินธุ์
46160หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์
46180ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์
46180ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์
46180นาทันคำม่วงกาฬสินธุ์
46180นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์
46180เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์
46180โพนคำม่วงกาฬสินธุ์
46130โคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130โนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46130เหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์
46000ดงพยุงดอนจานกาฬสินธุ์
46000ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์
46000นาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์
46000ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
46000สะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์
46190กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190กุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
46190ยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์
46160นาคูนาคูกาฬสินธุ์
46160โนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์
46160บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์
46160ภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์
46160สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์
46230นามนนามนกาฬสินธุ์
46230ยอดแกงนามนกาฬสินธุ์
46230สงเปลือยนามนกาฬสินธุ์
46230หนองบัวนามนกาฬสินธุ์
46230หลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์
46000กลางหมื่นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ขมิ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000เชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000นาจารย์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000บึงวิชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ไผ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000โพนทองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ภูดินเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำคลองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำปาวเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ลำพานเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000หนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000หลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000ห้วยโพธิ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46000เหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
46120เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์
46120คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์
46120ดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์
46120นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์
46120นาดียางตลาดกาฬสินธุ์
46120โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์
46120บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์
46120ยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์
46120เว่อยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์
46120หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์
46120หัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์
46120อิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์
46120อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์
46210ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์
46210สามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์
46210เหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์
46150แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์
46150มหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์
46150ศรีสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์
46150สมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์
46150หนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์
46150หมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์
46140นามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140นิคมสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนน้ำเกลี้ยงสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนศิลาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140โนนแหลมทองสหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140ภูสิงห์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46140สหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์
46180คำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์
46180สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
46180สำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์
46180หนองช้างสามชัยกาฬสินธุ์
46220โคกเครือหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220ดงมูลหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220ลำหนองแสนหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220เสาเล้าหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองกุงศรีหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46220หนองใหญ่หนองกุงศรีกาฬสินธุ์
46240คำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240ไค้นุ่นห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240นิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46240หนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์
46170กุดโดนห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170คำเหมือดแก้วห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170คำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170ทรายทองห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170โนนสะอาดห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170บึงนาเรียงห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170พิมูลห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์
46170หัวหินห้วยเม็กกาฬสินธุ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 133 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
2. ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
3. ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
4. ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
5. ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
6. ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
7. ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
8. ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
9. ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
10. ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
11. ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
12. ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
13. ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
14. ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
15. ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
16. ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
17. ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
18. ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
19. ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
20. ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุฉินารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
21. ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
22. ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
23. ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
24. ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
25. ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
26. ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
27. ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
28. ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
29. ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
30. ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
31. ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
32. ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
33. ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
34. ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
35. ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
36. ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
37. ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กมลาไสย รหัสไปรษณีย์ 46130
38. ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
39. ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
40. ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
41. ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
42. ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
43. ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
44. ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
45. ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
46. ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
47. ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
48. ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท รหัสไปรษณีย์ 46190
49. ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
50. ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
51. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
52. ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
53. ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาวง รหัสไปรษณีย์ 46160
54. ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
55. ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
56. ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
57. ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
58. ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นามน รหัสไปรษณีย์ 46230
59. ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
60. ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
61. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
62. ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
63. ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
64. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
65. ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
66. ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
67. ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
68. ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
69. ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
70. ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
71. ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
72. ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
73. ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
74. ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
75. ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
76. ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
77. ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
78. ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
79. ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
80. ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
81. ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
82. ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
83. ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
84. ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
85. ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
86. ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
87. ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
88. ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
89. ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
90. ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด รหัสไปรษณีย์ 46120
91. ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
92. ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
93. ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่องคำ รหัสไปรษณีย์ 46210
94. ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
95. ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
96. ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
97. ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
98. ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
99. ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
100. ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
101. ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมเด็จ รหัสไปรษณีย์ 46150
102. ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
103. ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
104. ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
105. ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
106. ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
107. ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
108. ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
109. ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สหัสขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
110. ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
111. ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
112. ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
113. ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำม่วง รหัสไปรษณีย์ 46180
114. ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
115. ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
116. ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
117. ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
118. ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
119. ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
120. ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
121. ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
122. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี รหัสไปรษณีย์ 46220
123. ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
124. ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
125. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
126. ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 46240
127. ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
128. ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
129. ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
130. ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
131. ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
132. ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
133. ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
134. ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170
135. ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยเม็ก รหัสไปรษณีย์ 46170