รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
30440แก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440โนนสำราญแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440บึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา
30440สีสุกแก้งสนามนางนครราชสีมา
30280ขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา
30280บึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา
30280โป่งแดงขามทะเลสอนครราชสีมา
30280พันดุงขามทะเลสอนครราชสีมา
30280หนองสรวงขามทะเลสอนครราชสีมา
30290ขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290ชีวึกขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290โนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290พะงาดขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290เมืองเกษตรขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290เมืองนาทขามสะแกแสงนครราชสีมา
30290หนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา
30260ขามสมบูรณ์คงนครราชสีมา
30260คูขาดคงนครราชสีมา
30260ดอนใหญ่คงนครราชสีมา
30260ตาจั่นคงนครราชสีมา
30260เทพาลัยคงนครราชสีมา
30260โนนเต็งคงนครราชสีมา
30260บ้านปรางค์คงนครราชสีมา
30260เมืองคงคงนครราชสีมา
30260หนองบัวคงนครราชสีมา
30260หนองมะนาวคงนครราชสีมา
30250ครบุรีครบุรีนครราชสีมา
30250ครบุรีใต้ครบุรีนครราชสีมา
30250โคกกระชายครบุรีนครราชสีมา
30250จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
30250เฉลียงครบุรีนครราชสีมา
30250แชะครบุรีนครราชสีมา
30250ตะแบกบานครบุรีนครราชสีมา
30250บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา
30250มาบตะโกเอนครบุรีนครราชสีมา
30250ลำเพียกครบุรีนครราชสีมา
30250สระว่านพระยาครบุรีนครราชสีมา
30250อรพิมพ์ครบุรีนครราชสีมา
30230คลองเมืองจักราชนครราชสีมา
30230จักราชจักราชนครราชสีมา
30230ทองหลางจักราชนครราชสีมา
30230ศรีละกอจักราชนครราชสีมา
30230สีสุกจักราชนครราชสีมา
30230หนองขามจักราชนครราชสีมา
30230หนองพลวงจักราชนครราชสีมา
30230หินโคนจักราชนครราชสีมา
30230ช้างทองเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230ท่าช้างเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230พระพุทธเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30000หนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30230หนองยางเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา
30270ชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา
30270ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมา
30270ท่าลาดชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนยอชุมพวงนครราชสีมา
30270โนนรังชุมพวงนครราชสีมา
30270ประสุขชุมพวงนครราชสีมา
30270สาหร่ายชุมพวงนครราชสีมา
30270หนองหลักชุมพวงนครราชสีมา
30190กระโทกโชคชัยนครราชสีมา
30190โชคชัยโชคชัยนครราชสีมา
30190ด่านเกวียนโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าจะหลุงโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าเยี่ยมโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าลาดขาวโชคชัยนครราชสีมา
30190ท่าอ่างโชคชัยนครราชสีมา
30190ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา
30190พลับพลาโชคชัยนครราชสีมา
30190ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา
30210กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ด่านในด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา
30210โนนเมืองพัฒนาด่านขุนทดนครราชสีมา
30210บ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา
36220บ้านแปรงด่านขุนทดนครราชสีมา
30210พันชนะด่านขุนทดนครราชสีมา
30210สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองกราดด่านขุนทดนครราชสีมา
36220หนองไทรด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หนองบัวละครด่านขุนทดนครราชสีมา
30210ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา
30210หินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา
30210บึงปรือเทพารักษ์นครราชสีมา
30210วังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา
30210สำนักตะคร้อเทพารักษ์นครราชสีมา
30210หนองแวงเทพารักษ์นครราชสีมา
30360ดอนยาวใหญ่โนนแดงนครราชสีมา
30360โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา
30360โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา
30360วังหินโนนแดงนครราชสีมา
30360สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา
30220กำปังโนนไทยนครราชสีมา
30220ค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา
30220ด่านจากโนนไทยนครราชสีมา
30220ถนนโพธิ์โนนไทยนครราชสีมา
30220โนนไทยโนนไทยนครราชสีมา
30220บัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา
30220บ้านวังโนนไทยนครราชสีมา
30220มะค่าโนนไทยนครราชสีมา
30220สายออโนนไทยนครราชสีมา
30220สำโรงโนนไทยนครราชสีมา
30160ขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา
30160จันอัดโนนสูงนครราชสีมา
30160ดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา
30160ดอนหวายโนนสูงนครราชสีมา
30160ด่านคล้าโนนสูงนครราชสีมา
30160โตนดโนนสูงนครราชสีมา
30420ธารปราสาทโนนสูงนครราชสีมา
30160โนนสูงโนนสูงนครราชสีมา
30160บิงโนนสูงนครราชสีมา
30160พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา
30160มะค่าโนนสูงนครราชสีมา
30160เมืองปราสาทโนนสูงนครราชสีมา
30160ลำคอหงษ์โนนสูงนครราชสีมา
30160ลำมูลโนนสูงนครราชสีมา
30160หลุมข้าวโนนสูงนครราชสีมา
30160ใหม่โนนสูงนครราชสีมา
30120โนนจานบัวลายนครราชสีมา
30120บัวลายบัวลายนครราชสีมา
30120เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา
30120หนองหว้าบัวลายนครราชสีมา
30120กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ขุนทองบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ดอนตะหนินบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ด่านช้างบัวใหญ่นครราชสีมา
30120โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา
30120บัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120เสมาใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120หนองแจ้งใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา
30120หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา
30120ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา
30350โคกกระเบื้องบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350บ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30350วังโพธิ์บ้านเหลื่อมนครราชสีมา
30180กระทุ่มรายประทายนครราชสีมา
30180โคกกลางประทายนครราชสีมา
30180ดอนมันประทายนครราชสีมา
30180ตลาดไทรประทายนครราชสีมา
30180ทุ่งสว่างประทายนครราชสีมา
30180นางรำประทายนครราชสีมา
30180โนนเพ็ดประทายนครราชสีมา
30180ประทายประทายนครราชสีมา
30180เมืองโดนประทายนครราชสีมา
30180วังไม้แดงประทายนครราชสีมา
30180หนองค่ายประทายนครราชสีมา
30180หนองพลวงประทายนครราชสีมา
30180หันห้วยทรายประทายนครราชสีมา
30150เกษมทรัพย์ปักธงชัยนครราชสีมา
30150โคกไทยปักธงชัยนครราชสีมา
30150งิ้วปักธงชัยนครราชสีมา
30150ดอนปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตะคุปักธงชัยนครราชสีมา
30150ตูมปักธงชัยนครราชสีมา
30150ธงชัยเหนือปักธงชัยนครราชสีมา
30150นกออกปักธงชัยนครราชสีมา
30150บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา
30150ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา
30150เมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา
30150ลำนางแก้วปักธงชัยนครราชสีมา
30150สะแกราชปักธงชัยนครราชสีมา
30150สำโรงปักธงชัยนครราชสีมา
30150สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา
30320กลางดงปากช่องนครราชสีมา
30130ขนงพระปากช่องนครราชสีมา
30130คลองม่วงปากช่องนครราชสีมา
30130จันทึกปากช่องนครราชสีมา
30130ปากช่องปากช่องนครราชสีมา
30130โป่งตาลองปากช่องนครราชสีมา
30320พญาเย็นปากช่องนครราชสีมา
30130วังกะทะปากช่องนครราชสีมา
30130วังไทรปากช่องนครราชสีมา
30130หนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา
30130หนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา
30130หมูสีปากช่องนครราชสีมา
30220ทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา
30220พังเทียมพระทองคำนครราชสีมา
30220มาบกราดพระทองคำนครราชสีมา
30220สระพระพระทองคำนครราชสีมา
30220หนองหอยพระทองคำนครราชสีมา
30110กระชอนพิมายนครราชสีมา
30110กระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110ชีวานพิมายนครราชสีมา
30110ดงใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110ท่าหลวงพิมายนครราชสีมา
30110ธารละหลอดพิมายนครราชสีมา
30110นิคมสร้างตนเองพิมายนครราชสีมา
30110ในเมืองพิมายนครราชสีมา
30110โบสถ์พิมายนครราชสีมา
30110รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา
30110สัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา
30110หนองระเวียงพิมายนครราชสีมา
30280โคกกรวดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310โคกสูงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310จอหอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ไชยมงคลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310ตลาดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000บ้านเกาะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310บ้านโพธิ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000บ้านใหม่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000ปรุใหญ่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พลกรังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พะเนาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000พุดซาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000โพธิ์กลางเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000มะเริงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000สีมุมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000สุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองกระทุ่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30310หนองไข่น้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองจะบกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองบัวศาลาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองไผ่ล้อมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หนองระเวียงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หมื่นไวยเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30000หัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
30270กระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา
30270โนนอุดมเมืองยางนครราชสีมา
30270เมืองยางเมืองยางนครราชสีมา
30270ละหานปลาค้าวเมืองยางนครราชสีมา
30270ขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270ช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30270ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา
30370ไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30150ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370วังหมีวังน้ำเขียวนครราชสีมา
30370อุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนครราชสีมา
30140กฤษณาสีคิ้วนครราชสีมา
30140กุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา
30340คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา
30140ดอนเมืองสีคิ้วนครราชสีมา
30140บ้านหันสีคิ้วนครราชสีมา
30140มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา
30340ลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา
30140วังโรงใหญ่สีคิ้วนครราชสีมา
30140สีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองน้ำใสสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองบัวน้อยสีคิ้วนครราชสีมา
30140หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา
30430โนนประดู่สีดานครราชสีมา
30430โพนทองสีดานครราชสีมา
30430สามเมืองสีดานครราชสีมา
30430สีดาสีดานครราชสีมา
30430หนองตาดใหญ่สีดานครราชสีมา
30380กุดจิกสูงเนินนครราชสีมา
30170โค้งยางสูงเนินนครราชสีมา
30170โคราชสูงเนินนครราชสีมา
30380นากลางสูงเนินนครราชสีมา
30170โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา
30170บุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา
30170มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา
30170มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา
30170สูงเนินสูงเนินนครราชสีมา
30170เสมาสูงเนินนครราชสีมา
30380หนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา
30330กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา
30330โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา
30330บ้านราษฎร์เสิงสางนครราชสีมา
30330สระตะเคียนเสิงสางนครราชสีมา
30330สุขไพบูลย์เสิงสางนครราชสีมา
30330เสิงสางเสิงสางนครราชสีมา
30410ไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา
30410บ้านใหม่หนองบุญมากนครราชสีมา
30410ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา
30410สารภีหนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองตะไก้หนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองบุนนากหนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองไม้ไผ่หนองบุญมากนครราชสีมา
30410หนองหัวแรตหนองบุญมากนครราชสีมา
30410แหลมทองหนองบุญมากนครราชสีมา
30240กงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
30240งิ้วห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ตะโกห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ทับสวายห้วยแถลงนครราชสีมา
30240เมืองพลับพลาห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หลุ่งประดู่ห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ห้วยแคนห้วยแถลงนครราชสีมา
30240ห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา
30240หินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 277 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 32 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
2. ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
3. ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
4. ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
5. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก้งสนามนาง รหัสไปรษณีย์ 30440
6. ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
7. ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
8. ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
9. ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
10. ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
11. ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
12. ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
13. ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
14. ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
15. ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
16. ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
17. ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามสะแกแสง รหัสไปรษณีย์ 30290
18. ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
19. ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
20. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
21. ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
22. ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
23. ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
24. ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
25. ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
26. ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
27. ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คง รหัสไปรษณีย์ 30260
28. ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
29. ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
30. ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
31. ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
32. ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
33. ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
34. ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
35. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
36. ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
37. ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
38. ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
39. ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ครบุรี รหัสไปรษณีย์ 30250
40. ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
41. ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
42. ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
43. ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
44. ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
45. ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
46. ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
47. ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
48. ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
49. ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
50. ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
51. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
52. ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จักราช รหัสไปรษณีย์ 30230
53. ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
54. ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
55. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
56. ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
57. ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
58. ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
59. ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
60. ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
61. ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
62. ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
63. ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
64. ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
65. ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
66. ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
67. ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
68. ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
69. ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
70. ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
71. ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย รหัสไปรษณีย์ 30190
72. ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
73. ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
74. ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
75. ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
76. ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
77. ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
78. ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
79. ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
80. ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
81. ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
82. ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
83. ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก รหัสไปรษณีย์ 36220
84. ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
85. ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
86. ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
87. ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
88. ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
89. ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
90. ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
91. ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านขุนทด รหัสไปรษณีย์ 30210
92. ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
93. ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
94. ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
95. ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
96. ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนแดง รหัสไปรษณีย์ 30360
97. ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
98. ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
99. ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
100. ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
101. ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
102. ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
103. ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
104. ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
105. ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
106. ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
107. ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
108. ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
109. ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
110. ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
111. ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
112. ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
113. ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค รหัสไปรษณีย์ 30420
114. ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
115. ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
116. ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
117. ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
118. ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
119. ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
120. ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
121. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
122. ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง รหัสไปรษณีย์ 30160
123. ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
124. ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
125. ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
126. ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
127. ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
128. ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
129. ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
130. ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
131. ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
132. ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
133. ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
134. ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
135. ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
136. ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บัวใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 30120
137. ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
138. ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
139. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
140. ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเหลื่อม รหัสไปรษณีย์ 30350
141. ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
142. ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
143. ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
144. ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
145. ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
146. ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
147. ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
148. ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
149. ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
150. ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
151. ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
152. ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
153. ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประทาย รหัสไปรษณีย์ 30180
154. ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
155. ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
156. ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
157. ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
158. ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
159. ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
160. ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
161. ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
162. ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
163. ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
164. ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
165. ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
166. ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
167. ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
168. ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
169. ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
170. ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง รหัสไปรษณีย์ 30320
171. ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
172. ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
173. ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
174. ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
175. ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
176. ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กลางดง รหัสไปรษณีย์ 30320
177. ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
178. ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
179. ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
180. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
181. ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง รหัสไปรษณีย์ 30130
182. ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
183. ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
184. ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
185. ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
186. ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
187. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
188. ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
189. ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
190. ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
191. ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
192. ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
193. ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
194. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
195. ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
196. ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
197. ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
198. ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิมาย รหัสไปรษณีย์ 30110
199. ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขามทะเลสอ รหัสไปรษณีย์ 30280
200. ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
201. ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
202. ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
203. ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
204. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
205. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
206. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
207. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
208. ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
209. ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
210. ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
211. ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
212. ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
213. ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
214. ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
215. ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
216. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
217. ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 30310
218. ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
219. ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
220. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
221. ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
222. ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
223. ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
224. ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
225. ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
226. ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
227. ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
228. ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
229. ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
230. ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
231. ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง รหัสไปรษณีย์ 30270
232. ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
233. ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย รหัสไปรษณีย์ 30150
234. ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
235. ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
236. ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเขียว รหัสไปรษณีย์ 30370
237. ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
238. ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
239. ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 30340
240. ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
241. ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
242. ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
243. ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองไผ่ รหัสไปรษณีย์ 30340
244. ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
245. ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
246. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
247. ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
248. ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีคิ้ว รหัสไปรษณีย์ 30140
249. ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
250. ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
251. ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
252. ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
253. ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สีดา รหัสไปรษณีย์ 30430
254. ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
255. ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
256. ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
257. ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
258. ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
259. ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
260. ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
261. ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
262. ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
263. ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สูงเนิน รหัสไปรษณีย์ 30170
264. ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจิก รหัสไปรษณีย์ 30380
265. ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
266. ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
267. ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
268. ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
269. ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
270. ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสิงสาง รหัสไปรษณีย์ 30330
271. ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
272. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
273. ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
274. ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
275. ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
276. ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
277. ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
278. ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
279. ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบุญมาก รหัสไปรษณีย์ 30410
280. ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
281. ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
282. ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
283. ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
284. ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
285. ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
286. ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
287. ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
288. ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240
289. ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยแถลง รหัสไปรษณีย์ 30240