รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
60230เก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230เขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230มหาโพธิเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60230หัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์
60170โกรกพระโกรกพระนครสวรรค์
60170นากลางโกรกพระนครสวรรค์
60170เนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์
60170เนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์
60170บางประมุงโกรกพระนครสวรรค์
60170บางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์
60170ยางตาลโกรกพระนครสวรรค์
60170ศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์
60170หาดสูงโกรกพระนครสวรรค์
60150ชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์
60150ปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์
60120เกยไชยชุมแสงนครสวรรค์
60120โคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์
60120ฆะมังชุมแสงนครสวรรค์
60120ชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์
60250ทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์
60250ทับกฤชใต้ชุมแสงนครสวรรค์
60120ท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์
60120บางเคียนชุมแสงนครสวรรค์
60120ไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์
60250พันลานชุมแสงนครสวรรค์
60120พิกุลชุมแสงนครสวรรค์
60120หนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์
60190เขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์
60190ตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์
60190พุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์
60190ลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์
60190สุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์
60190หนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์
60190อุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์
60260จันเสนตาคลีนครสวรรค์
60210ช่องแคตาคลีนครสวรรค์
60140ตาคลีตาคลีนครสวรรค์
60210พรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์
60260ลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์
60210สร้อยทองตาคลีนครสวรรค์
60140หนองโพตาคลีนครสวรรค์
60140หนองหม้อตาคลีนครสวรรค์
60210ห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์
60140หัวหวายตาคลีนครสวรรค์
60160ดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์
60160ท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์
60160ทำนบท่าตะโกนครสวรรค์
60160พนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์
60160พนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์
60160วังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์
60160วังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์
60160สายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์
60160หนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์
60160หัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์
60180เจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180ท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180บึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180หูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60180อ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์
60130เขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130เขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130น้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130นิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130เนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130พยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130ย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์
60130สระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์
60220โคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์
60220ตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์
60220นาขอมไพศาลีนครสวรรค์
60220โพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์
60220ไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์
60220วังข่อยไพศาลีนครสวรรค์
60220วังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์
60220สำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์
60000กลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000เกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000แควใหญ่เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000ตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000นครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000บึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000พระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000วัดไทรย์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60240หนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60240หนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60000หนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
60150แม่เปินแม่เปินนครสวรรค์
60150เขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์
60150แม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์
60150แม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์
60150วังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์
60150เนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์
60150บ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์
60150มาบแกลาดยาวนครสวรรค์
60150ลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์
60150วังม้าลาดยาวนครสวรรค์
60150วังเมืองลาดยาวนครสวรรค์
60150ศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์
60150สร้อยละครลาดยาวนครสวรรค์
60150สระแก้วลาดยาวนครสวรรค์
60150หนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์
60150หนองยาวลาดยาวนครสวรรค์
60150ห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์
60110ทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์
60110ธารทหารหนองบัวนครสวรรค์
60110วังบ่อหนองบัวนครสวรรค์
60110หนองกลับหนองบัวนครสวรรค์
60110หนองบัวหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยถั่วใต้หนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยร่วมหนองบัวนครสวรรค์
60110ห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 129 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
2. ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
3. ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
4. ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
5. ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เก้าเลี้ยว รหัสไปรษณีย์ 60230
6. ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
7. ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
8. ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
9. ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
10. ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
11. ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
12. ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
13. ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
14. ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ รหัสไปรษณีย์ 60170
15. ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
16. ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
17. ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
18. ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
19. ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
20. ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
21. ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
22. ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
23. ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
24. ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
25. ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
26. ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับกฤช รหัสไปรษณีย์ 60250
27. ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
28. ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสง รหัสไปรษณีย์ 60120
29. ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
30. ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
31. ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
32. ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
33. ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
34. ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
35. ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากฟ้า รหัสไปรษณีย์ 60190
36. ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน รหัสไปรษณีย์ 60260
37. ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
38. ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
39. ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
40. ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันเสน รหัสไปรษณีย์ 60260
41. ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
42. ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
43. ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
44. ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องแค รหัสไปรษณีย์ 60210
45. ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาคลี รหัสไปรษณีย์ 60140
46. ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
47. ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
48. ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
49. ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
50. ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
51. ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
52. ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
53. ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
54. ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
55. ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตะโก รหัสไปรษณีย์ 60160
56. ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
57. ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
58. ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
59. ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
60. ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
61. ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
62. ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
63. ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
64. ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
65. ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
66. ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
67. ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
68. ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย รหัสไปรษณีย์ 60180
69. ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
70. ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
71. ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
72. ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
73. ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
74. ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
75. ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
76. ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
77. ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
78. ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
79. ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุหะคีรี รหัสไปรษณีย์ 60130
80. ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
81. ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
82. ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
83. ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
84. ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
85. ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
86. ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
87. ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี รหัสไปรษณีย์ 60220
88. ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
89. ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
90. ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
91. ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
92. ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
93. ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
94. ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
95. ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
96. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
97. ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
98. ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
99. ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
100. ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
101. ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
102. ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน รหัสไปรษณีย์ 60240
103. ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองเบน รหัสไปรษณีย์ 60240
104. ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
105. ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
106. ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
107. ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
108. ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
109. ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
110. ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
111. ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
112. ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
113. ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
114. ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
115. ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
116. ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
117. ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
118. ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
119. ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
120. ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
121. ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว รหัสไปรษณีย์ 60150
122. ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
123. ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
124. ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
125. ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
126. ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
127. ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
128. ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
129. ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110
130. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว รหัสไปรษณีย์ 60110