รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
94230กะรุบีกะพ้อปัตตานี
94230ตะโละดือรามันกะพ้อปัตตานี
94230ปล่องหอยกะพ้อปัตตานี
94180ควนโนรีโคกโพธิ์ปัตตานี
94120โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี
94120ช้างให้ตกโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ทรายขาวโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ท่าเรือโคกโพธิ์ปัตตานี
94180ทุ่งพลาโคกโพธิ์ปัตตานี
94120นาเกตุโคกโพธิ์ปัตตานี
94180นาประดู่โคกโพธิ์ปัตตานี
94120บางโกระโคกโพธิ์ปัตตานี
94180ปากล่อโคกโพธิ์ปัตตานี
94120ป่าบอนโคกโพธิ์ปัตตานี
94120มะกรูดโคกโพธิ์ปัตตานี
94140ตะโละแมะนาทุ่งยางแดงปัตตานี
94140น้ำดำทุ่งยางแดงปัตตานี
94140ปากูทุ่งยางแดงปัตตานี
94140พิเทนทุ่งยางแดงปัตตานี
94190ควนปะนาเระปัตตานี
94130คอกกระบือปะนาเระปัตตานี
94190ดอนปะนาเระปัตตานีหมู่ 1-2
94130ดอนปะนาเระปัตตานีหมู่ 3-6
94130ท่าข้ามปะนาเระปัตตานี
94130ท่าน้ำปะนาเระปัตตานี
94130บ้านกลางปะนาเระปัตตานี
94130บ้านนอกปะนาเระปัตตานี
94130บ้านน้ำบ่อปะนาเระปัตตานี
94130ปะนาเระปะนาเระปัตตานี
94130พ่อมิ่งปะนาเระปัตตานี
94140กระเสาะมายอปัตตานี
94190กระหวะมายอปัตตานีหมู่ 1-4
94140กระหวะมายอปัตตานีหมู่ 5
94140เกาะจันมายอปัตตานี
94140ตรังมายอปัตตานี
94140ถนนมายอปัตตานี
94140ปะโดมายอปัตตานี
94140ปานันมายอปัตตานี
94140มายอมายอปัตตานี
94190ลางามายอปัตตานี
94140ลุโบะยิไรมายอปัตตานี
94140สะกำมายอปัตตานี
94140สาคอใต้มายอปัตตานี
94140สาคอบนมายอปัตตานี
94000กะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
94000คลองมานิงเมืองปัตตานีปัตตานี
94000จะบังติกอเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ตะลุโบะเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ตันหยงลุโละเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บานาเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บาราโหมเมืองปัตตานีปัตตานี
94000บาราเฮาะเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ปะกาฮะรังเมืองปัตตานีปัตตานี
94000ปุยุดเมืองปัตตานีปัตตานี
94000รูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี
94000สะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี
94000อาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี
94180ป่าไร่แม่ลานปัตตานี
94180ม่วงเตี้ยแม่ลานปัตตานี
94180แม่ลานแม่ลานปัตตานี
94220ดอนทรายไม้แก่นปัตตานี
94220ตะโละไกรทองไม้แก่นปัตตานี
94220ไทรทองไม้แก่นปัตตานี
94220ไม้แก่นไม้แก่นปัตตานี
94160กระโดยะรังปัตตานี
94160กอลำยะรังปัตตานี
94160เขาตูมยะรังปัตตานี
94160คลองใหม่ยะรังปัตตานี
94160ประจันยะรังปัตตานี
94160ปิตูมุดียะรังปัตตานี
94160เมาะมาวียะรังปัตตานี
94160ยะรังยะรังปัตตานี
94160ระแว้งยะรังปัตตานี
94160วัดยะรังปัตตานี
94160สะดาวายะรังปัตตานี
94160สะนอยะรังปัตตานี
94150จะรังยะหริ่งปัตตานี
94150ตอหลังยะหริ่งปัตตานี
94150ตะโละยะหริ่งปัตตานี
94150ตะโละกาโปร์ยะหริ่งปัตตานี
94190ตันหยงจึงงายะหริ่งปัตตานี
94150ตันหยงดาลอยะหริ่งปัตตานี
94150ตาแกะยะหริ่งปัตตานี
94150ตาลีอายร์ยะหริ่งปัตตานี
94150บางปูยะหริ่งปัตตานี
94190บาโลยยะหริ่งปัตตานี
94150ปิยามุมังยะหริ่งปัตตานี
94150ปุลากงยะหริ่งปัตตานี
94150มะนังยงยะหริ่งปัตตานี
94150ยามูยะหริ่งปัตตานี
94150ราตาปันยังยะหริ่งปัตตานี
94150สาบันยะหริ่งปัตตานี
94150หนองแรตยะหริ่งปัตตานี
94150แหลมโพธิ์ยะหริ่งปัตตานี
94110กะดุนงสายบุรีปัตตานี
94110ตะบิ้งสายบุรีปัตตานี
94110ตะลุบันสายบุรีปัตตานี
94110เตราะบอนสายบุรีปัตตานี
94190ทุ่งคล้าสายบุรีปัตตานี
94110บางเก่าสายบุรีปัตตานี
94110บือเระสายบุรีปัตตานี
94110ปะเสยะวอสายบุรีปัตตานี
94110แป้นสายบุรีปัตตานี
94110มะนังดาลำสายบุรีปัตตานี
94110ละหารสายบุรีปัตตานี
94170เกาะเปาะหนองจิกปัตตานี
94170คอลอตันหยงหนองจิกปัตตานี
94170ดอนรักหนองจิกปัตตานี
94170ดาโต๊ะหนองจิกปัตตานี
94170ตุยงหนองจิกปัตตานี
94170ท่ากำชำหนองจิกปัตตานี
94170บ่อทองหนองจิกปัตตานี
94170บางเขาหนองจิกปัตตานี
94170บางตาวาหนองจิกปัตตานี
94170ปุโละปุโยหนองจิกปัตตานี
94170ยาบีหนองจิกปัตตานี
94170ลิปะสะโงหนองจิกปัตตานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 115 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
2. ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
3. ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะพ้อ รหัสไปรษณีย์ 94230
4. ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
5. ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
6. ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
7. ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
8. ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
9. ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
10. ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
11. ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
12. ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
13. ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
14. ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
15. ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 94120
16. ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
17. ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
18. ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
19. ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
20. ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
21. ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
22. หมู่ 1-2 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
23. หมู่ 3-6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
24. ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
25. ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
26. ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
27. ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
28. ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
29. ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
30. ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ รหัสไปรษณีย์ 94130
31. ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
32. หมู่ 1-4 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
33. หมู่ 5 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
34. ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
35. ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
36. ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
37. ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
38. ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
39. ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
40. ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
41. ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
42. ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
43. ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
44. ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มายอ รหัสไปรษณีย์ 94140
45. ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
46. ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
47. ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
48. ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
49. ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
50. ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
51. ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
52. ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
53. ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
54. ตำบลปุยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
55. ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
56. ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
57. ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
58. ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
59. ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
60. ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาประดู่ รหัสไปรษณีย์ 94180
61. ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
62. ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
63. ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
64. ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้แก่น รหัสไปรษณีย์ 94220
65. ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
66. ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
67. ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
68. ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
69. ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
70. ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
71. ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
72. ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
73. ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
74. ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
75. ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
76. ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง รหัสไปรษณีย์ 94160
77. ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
78. ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
79. ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
80. ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
81. ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
82. ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
83. ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
84. ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
85. ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
86. ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
87. ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
88. ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
89. ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
90. ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
91. ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
92. ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
93. ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
94. ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง รหัสไปรษณีย์ 94150
95. ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
96. ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
97. ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
98. ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
99. ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส รหัสไปรษณีย์ 94190
100. ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
101. ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
102. ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
103. ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
104. ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
105. ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี รหัสไปรษณีย์ 94110
106. ตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
107. ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
108. ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
109. ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
110. ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
111. ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
112. ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
113. ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
114. ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
115. ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
116. ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170
117. ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก รหัสไปรษณีย์ 94170