รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHANA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
65 หมู่ 1 ถนนอุปชิต ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ :
045 463 036
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พนา รหัสไปรษณีย์ 37180
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
37180จานลานพนาอำนาจเจริญ
37180พนาพนาอำนาจเจริญ
37180พระเหลาพนาอำนาจเจริญ
37180ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ,และตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ