รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HUA TAPHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
17 หมู่ 7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ :
045 469 067
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
37240คำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
37240เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
37240จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
37240โพนเมืองน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
37240รัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญ
37240สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
37240หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
37240หัวตะพานหัวตะพานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ,และตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ