รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SENANGKHANIKHOM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
291 หมู่ 1 1ถนนนาไร่ใหญ่-ดอนหวาย ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ :
045 461 079
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เสนางคนิคม รหัสไปรษณีย์ 37290
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
37290นาเวียงเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
37290โพนทองเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
37290ไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
37290เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
37290หนองสามสีเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
37290หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เสนางคนิคม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ,และตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ