รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
HUAI KRABOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
032 291 010
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
70190สนามแย้ท่ามะกากาญจนบุรี
70190กรับใหญ่บ้านโป่งราชบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี,และตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี