รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลูกแก รหัสไปรษณีย์ 71121
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลูกแก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LUK KAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
81/9-10 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 566 099
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลูกแก รหัสไปรษณีย์ 71121
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลูกแก รหัสไปรษณีย์ 71121
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
ที่ทำการไปรษณีย์ลูกแกไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุ ทำหน้าที่รับฝากไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ เท่านั้น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด