รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA RUA PHRA THAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
637/3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 561 689
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71130ท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี
71130วังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรีหมู่ 3, 6
71130ดอนชะเอมท่ามะกากาญจนบุรี
71130ตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจนบุรี
71130ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
71130พระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี
71130แสนตอท่ามะกากาญจนบุรี
71130หนองลานท่ามะกากาญจนบุรี
71130อุโลกสี่หมื่นท่ามะกากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี