รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHANOM THUAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
151 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 579 141
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71140ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
71140ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
71140ทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี
71140พนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี
71140พังตรุพนมทวนกาญจนบุรี
71140หนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี
71140หนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี