รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAO KHWAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
340/1 หมู่ 1 ถนนเลาขวัญ-สระกระโจม ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 576113
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เลาขวัญ รหัสไปรษณีย์ 71210
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71210ทุ่งกระบ่ำเลาขวัญกาญจนบุรี
71210เลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองนกแก้วเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองปลิงเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองฝ้ายเลาขวัญกาญจนบุรี
71210หนองโสนเลาขวัญกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี