รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG PRUE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 645 033
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71220หนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี
71220หนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี
71220เขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี
71220สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
71220หนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี
71220หนองปลาไหลหนองปรือกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี