รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SANGKHLA BURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
147/2 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 595 115
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71240ปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี
71240ไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
71240หนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี