รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SA PHATTHANA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
10 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 383 606
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
73180กระตีบกำแพงแสนนครปฐม
73180สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม
73180สระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐมหมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23
73180ห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,และตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม