รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KANCHANABURI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 248 090
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71000ท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรีหมู่ 1-2
71000เกาะสำโรงเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000แก่งเสี้ยนเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000ท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000วังเย็นเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71000หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี