รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHANUMAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
5 หมู่ 5 ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ :
045 466 043
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
37210คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
37210โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
37210โคกสารชานุมานอำนาจเจริญ
37210ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
37210ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ,และตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ