รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DAN MAKHAM TIA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
405/1 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 642 093
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71260กลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
71260หนองไผ่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี