รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TALAT KHET POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
495/1 หมู่ 5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 571 235
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์ปิดทำการ
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71170รางหวายพนมทวนกาญจนบุรี
71170หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 6
71170ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170วังไผ่ห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170สระลงเรือห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170ห้วยกระเจาห้วยกระเจากาญจนบุรี
71170จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรีหมู่ 1-3, 8-9, 11-13
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดสุพรรณบุรี,ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี,ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี,ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี,ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี,ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี,และตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี