รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ รหัสไปรษณีย์ 71180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THONG PHA PHUM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
270 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 599 117
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71180ชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ปิล๊อกทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180สหกรณ์นิคมทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180ห้วยเขย่งทองผาภูมิกาญจนบุรี
71180หินดาดทองผาภูมิกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทองผาภูมิ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี