รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา รหัสไปรษณีย์ 71120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA MAKA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
56/8 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 541 070
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71120เขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี
71120โคกตะบองท่ามะกากาญจนบุรี
71120ดอนขมิ้นท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี
71120ท่าเสาท่ามะกากาญจนบุรี
71120พงตึกท่ามะกากาญจนบุรี
71120ยางม่วงท่ามะกากาญจนบุรี
71120หวายเหนียวท่ามะกากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่ามะกา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี