รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง รหัสไปรษณีย์ 71110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA MUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
4/2 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 611 080
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71110เขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี
71110ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี
71110ท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรีหมู่ 3-5
71110ทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี
71110บ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี
71110พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี
71110ม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี
71110รางสาลี่ท่าม่วงกาญจนบุรี
71110วังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี
71110วังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรีหมู่ 1-2, 4-5, 7-9
71110หนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี
71110หนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าม่วง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี