รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BO PHLOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
999 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 581 226
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71160ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160บ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160หนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี
71160หลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี