รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า รหัสไปรษณีย์ 71190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT YA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
280 หมู่ 1 ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 589 248
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71190ช่องสะเดาเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190วังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
71190หนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดหญ้า มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี