รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
AMNAT CHAROEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
77 1หมู่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ :
045 452 210
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
37000กุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000ดอนเมยเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นาจิกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นาผือเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นายมเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นาวังเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000นาหมอม้าเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000น้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000โนนโพธิ์เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000โนนหนามแท่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000บุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000สร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000หนองมะแซวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
37000โคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000ดงบังลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000ดงมะยางลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000เปือยลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000แมดลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
37000อำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อำนาจเจริญ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 26 ตำบล ได้แก่ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ,และตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ