รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 73160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
OM YAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
48 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 429 0892
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 18.00
อังคาร08.30 - 18.00
พุธ08.30 - 18.00
พฤหัสบดี08.30 - 18.00
ศุกร์08.30 - 18.00
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
73160อ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 1 ตำบล ได้แก่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,