รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค รหัสไปรษณีย์ 71150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAI YOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
103/1 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 591 010
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์08.30 - 16.30
อังคาร08.30 - 16.30
พุธ08.30 - 16.30
พฤหัสบดี08.30 - 16.30
ศุกร์08.30 - 16.30
เสาร์09.00 - 12.00
อาทิตย์ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
71150ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี
71150ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี
71150บ้องตี้ไทรโยคกาญจนบุรี
71150ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี
71150วังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรี
71150ศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี
71150สิงห์ไทรโยคกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ไทรโยค มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี,และตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี