รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
25110กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110เขาไม้แก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110นนทรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110นาแขมกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110บ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110บ้านนากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25240เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110ลาดตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110วังดาลกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110วังตะเคียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110วังท่าช้างกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110หนองกี่กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25110หาดนางแก้วกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
25220แก่งดินสอนาดีปราจีนบุรี
25220ทุ่งโพธิ์นาดีปราจีนบุรี
25220นาดีนาดีปราจีนบุรี
25220บุพราหมณ์นาดีปราจีนบุรี
25220สะพานหินนาดีปราจีนบุรี
25220สำพันตานาดีปราจีนบุรี
25150กระทุ่มแพ้วบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางกระเบาบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางขามบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางเตยบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางแตนบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางปลาร้าบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางพลวงบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บางยางบ้านสร้างปราจีนบุรี
25150บ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรี
25130เกาะลอยประจันตคามปราจีนบุรี
25130คำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี
25130ดงบังประจันตคามปราจีนบุรี
25130บ้านหอยประจันตคามปราจีนบุรี
25130บุฝ้ายประจันตคามปราจีนบุรี
25130ประจันตคามประจันตคามปราจีนบุรี
25130โพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี
25130หนองแก้วประจันตคามปราจีนบุรี
25130หนองแสงประจันตคามปราจีนบุรี
25230โคกไม้ลายเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000ดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000ท่างามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25230เนินหอมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000โนนห้อมเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000บางเดชะเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000บางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25230บ้านพระเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25230ไม้เค็ดเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรีรวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการทั้งหมด
25000รอบเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000วัดโบสถ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
25000หน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรีรวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกศูนย์ราชการทั้งหมด
25140กรอกสมบูรณ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140ดงกระทงยามศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140ท่าตูมศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140บางกุ้งศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140บ้านทามศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140ศรีมหาโพธิศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140สัมพันธ์ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140หนองโพรงศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140หัวหว้าศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25140หาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
25190คู้ลำพันศรีมโหสถปราจีนบุรี
25190โคกไทยศรีมโหสถปราจีนบุรี
25190โคกปีบศรีมโหสถปราจีนบุรี
25190ไผ่ชะเลือดศรีมโหสถปราจีนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 65 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
2. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
3. ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
4. ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
5. ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
6. ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
7. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์เก่า รหัสไปรษณีย์ 25240
8. ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
9. ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
10. ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
11. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
12. ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
13. ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
14. ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กบินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
15. ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
16. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
17. ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
18. ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
19. ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
20. ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาดี รหัสไปรษณีย์ 25220
21. ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
22. ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
23. ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
24. ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
25. ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
26. ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
27. ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
28. ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
29. ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสร้าง รหัสไปรษณีย์ 25150
30. ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
31. ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
32. ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
33. ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
34. ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
35. ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
36. ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
37. ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
38. ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์ 25130
39. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
40. ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
41. ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
42. ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
43. ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
44. ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
45. ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
46. ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
47. ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
48. รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการทั้งหมด ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ รหัสไปรษณีย์ 25230
49. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
50. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
51. รวมทั้งหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกศูนย์ราชการทั้งหมด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
52. ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
53. ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
54. ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
55. ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
56. ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
57. ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
58. ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
59. ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
60. ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
61. ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์ 25140
62. ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
63. ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
64. ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190
65. ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีมโหสถ รหัสไปรษณีย์ 25190