รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
64170กกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
64170กงกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรกลางกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรนอกกงไกรลาศสุโขทัย
64170ไกรในกงไกรลาศสุโขทัย
64170ดงเดือยกงไกรลาศสุโขทัย
64170ท่าฉนวนกงไกรลาศสุโขทัย
64170บ้านกร่างกงไกรลาศสุโขทัย
64170บ้านใหม่สุขเกษมกงไกรลาศสุโขทัย
64170ป่าแฝกกงไกรลาศสุโขทัย
64170หนองตูมกงไกรลาศสุโขทัย
64160โตนดคีรีมาศสุโขทัย
64160ทุ่งยางเมืองคีรีมาศสุโขทัย
64160ทุ่งหลวงคีรีมาศสุโขทัย
64160นาเชิงคีรีคีรีมาศสุโขทัย
64160บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัย
64160บ้านป้อมคีรีมาศสุโขทัย
64160ศรีคีรีมาศคีรีมาศสุโขทัย
64160สามพวงคีรีมาศสุโขทัย
64160หนองกระดิ่งคีรีมาศสุโขทัย
64160หนองจิกคีรีมาศสุโขทัย
64150กลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64230เขาแก้วศรีสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64150ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64150ไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64230บ้านใหม่ไชยมงคลทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย
64140ตลิ่งชันบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140บ้านด่านบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140ลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังตะคร้อบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังน้ำขาวบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140วังลึกบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64140หนองหญ้าปล้องบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
64220ตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ธานีเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000บ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยหมู่ 1-7
64210บ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัยหมู่ 8
64220บ้านสวนเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000บ้านหลุมเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ปากแควเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ปากพระเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64210เมืองเก่าเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64000ยางซ้ายเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64210วังทองแดงเมืองสุโขทัยสุโขทัย
64180คลองมะพลับศรีนครสุโขทัย
64180นครเดิฐศรีนครสุโขทัย
64180น้ำขุมศรีนครสุโขทัย
64180ศรีนครศรีนครสุโขทัย
64180หนองบัวศรีนครสุโขทัย
64130ดงคู่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64190ท่าชัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130บ้านตึกศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130ป่างิ้วศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130แม่สำศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130แม่สินศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64190ศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130สารจิตรศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130หนองอ้อศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64130หาดเสี้ยวศรีสัชนาลัยสุโขทัย
64120เกาะตาเลี้ยงศรีสำโรงสุโขทัย
64120คลองตาลศรีสำโรงสุโขทัย
64120ทับผึ้งศรีสำโรงสุโขทัย
64120นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านซ่านศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านนาศรีสำโรงสุโขทัย
64120บ้านไร่ศรีสำโรงสุโขทัย
64120ราวต้นจันทร์ศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังทองศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังลึกศรีสำโรงสุโขทัย
64120วังใหญ่ศรีสำโรงสุโขทัย
64120วัดเกาะศรีสำโรงสุโขทัย
64120สามเรือนศรีสำโรงสุโขทัย
64110คลองกระจงสวรรคโลกสุโขทัย
64110คลองยางสวรรคโลกสุโขทัย
64110ท่าทองสวรรคโลกสุโขทัย
64110นาทุ่งสวรรคโลกสุโขทัย
64110ในเมืองสวรรคโลกสุโขทัย
64110ปากน้ำสวรรคโลกสุโขทัย
64110ป่ากุมเกาะสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองบางขลังสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองบางยมสวรรคโลกสุโขทัย
64110เมืองสวรรคโลกสวรรคโลกสุโขทัย
64110ย่านยาวสวรรคโลกสุโขทัย
64110วังพิณพาทย์สวรรคโลกสุโขทัย
64110วังไม้ขอนสวรรคโลกสุโขทัย
64110หนองกลับสวรรคโลกสุโขทัย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 85 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
2. ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
3. ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
4. ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
5. ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
6. ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
7. ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
8. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
9. ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
10. ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
11. ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ รหัสไปรษณีย์ 64170
12. ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
13. ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
14. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
15. ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
16. ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
17. ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
18. ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
19. ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
20. ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
21. ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีมาศ รหัสไปรษณีย์ 64160
22. ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
23. ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล รหัสไปรษณีย์ 64230
24. ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
25. ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม รหัสไปรษณีย์ 64150
26. ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล รหัสไปรษณีย์ 64230
27. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
28. ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
29. ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
30. ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
31. ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
32. ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
33. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านลานหอย รหัสไปรษณีย์ 64140
34. ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน รหัสไปรษณีย์ 64220
35. ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
36. หมู่ 1-7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
37. หมู่ 8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
38. ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน รหัสไปรษณีย์ 64220
39. ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
40. ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
41. ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
42. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
43. ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
44. ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า รหัสไปรษณีย์ 64210
45. ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
46. ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
47. ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
48. ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
49. ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร รหัสไปรษณีย์ 64180
50. ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
51. ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย รหัสไปรษณีย์ 64190
52. ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
53. ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
54. ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
55. ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
56. ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
57. ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย รหัสไปรษณีย์ 64190
58. ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
59. ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
60. ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย รหัสไปรษณีย์ 64130
61. ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
62. ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
63. ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
64. ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
65. ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
66. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
67. ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
68. ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
69. ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
70. ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
71. ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
72. ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
73. ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสำโรง รหัสไปรษณีย์ 64120
74. ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
75. ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
76. ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
77. ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
78. ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
79. ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
80. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
81. ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
82. ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
83. ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
84. ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
85. ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
86. ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110
87. ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวรรคโลก รหัสไปรษณีย์ 64110