รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์พื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัด
71130ทั้งตำบลท่าเรือท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) โดยมีไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี