รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์พื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัด
71000ทั้งตำบลบ้านใต้บ้านใต้เมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนบุรี(71000) โดยมีไปรษณีย์กาญจนบุรี รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี