รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี คือ Somdet Charoen sub district, Nong Prue district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7122001หนองผักแว่นสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122002เขาหินตั้งสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122003ห้วยแม่ระวางสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122004ม่วงเฒ่าสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122005บารมีสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122006สมเด็จเจริญสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
7122007ห้วยองคตสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ(71220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองผักแว่น หมู่ 1 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
2.บ้านเขาหินตั้ง หมู่ 2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
3.บ้านห้วยแม่ระวาง หมู่ 3 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
4.บ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
5.บ้านบารมี หมู่ 5 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
6.บ้านสมเด็จเจริญ หมู่ 6 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220
7.บ้านห้วยองคต หมู่ 7 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองปรือ รหัสไปรษณีย์ 71220