รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม คือ Nong Ngu Lueam sub district, mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7300001แปดโรงหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300002หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300003รางกระทุ่มหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300004หนองหม้อแตกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300005หนองไผ่ล้อมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300006หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300007หนองงูเหลือมหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300008หนองแกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300009หนองแกหนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300010ไร่ใหม่หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
7300011หนองพงษ์หนองงูเหลือมเมืองนครปฐมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแปดโรง หมู่ 1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3.บ้านรางกระทุ่ม หมู่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4.บ้านหนองหม้อแตก หมู่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5.บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 6 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 7 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8.บ้านหนองแก หมู่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
9.บ้านหนองแก หมู่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
10.บ้านไร่ใหม่ หมู่ 10 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
11.บ้านหนองพงษ์ หมู่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000