รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม คือ Nong Din Daeng sub district, mueang Nakhon Pathom district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7300001หนองดินแดงหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300002หนองดินแดงหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300003หนองเสือหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300004ใต้หนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300005เกาะจานหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300006นอกหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300007คลองสระเกตุหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
7300008บางปลากายหนองดินแดงเมืองนครปฐมนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม(73000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองดินแดง หมู่ 1 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
2.บ้านหนองดินแดง หมู่ 2 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
3.บ้านหนองเสือ หมู่ 3 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
4.บ้านใต้ หมู่ 4 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
5.บ้านเกาะจาน หมู่ 5 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
6.บ้านนอก หมู่ 6 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
7.บ้านคลองสระเกตุ หมู่ 7 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
8.บ้านบางปลากาย หมู่ 8 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000