รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7124001เสน่ห์พ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124002กองม่องทะไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124003เกาะสะเดิ่งไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124004ไล่โว่ไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124005ทิไล่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124006จะแกไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี(71240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเสน่ห์พ่อง หมู่ 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
2.บ้านกองม่องทะ หมู่ 2 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
3.บ้านเกาะสะเดิ่ง หมู่ 3 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
4.บ้านไล่โว่ หมู่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
5.บ้านทิไล่ป้า หมู่ 5 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
6.บ้านจะแก หมู่ 6 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240