รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี คือ Lai Wo sub district, Sangkhla Buri district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7124001เสน่ห์พ่องไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124002กองม่องทะไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124003เกาะสะเดิ่งไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124004ไล่โว่ไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124005ทิไล่ป้าไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
7124006จะแกไล่โว่สังขละบุรีกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี(71240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเสน่ห์พ่อง หมู่ 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
2.บ้านกองม่องทะ หมู่ 2 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
3.บ้านเกาะสะเดิ่ง หมู่ 3 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
4.บ้านไล่โว่ หมู่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
5.บ้านทิไล่ป้า หมู่ 5 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240
6.บ้านจะแก หมู่ 6 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สังขละบุรี รหัสไปรษณีย์ 71240