รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
41250กุดจับกุดจับอุดรธานี
41250ขอนยูงกุดจับอุดรธานี
41250เชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี
41250ตาลเลียนกุดจับอุดรธานี
41250ปะโคกุดจับอุดรธานี
41250เมืองเพียกุดจับอุดรธานี
41250สร้างก่อกุดจับอุดรธานี
41110กุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี
41110เชียงแหวกุมภวาปีอุดรธานี
41110แชแลกุมภวาปีอุดรธานี
41110ตูมใต้กุมภวาปีอุดรธานี
41110ท่าลี่กุมภวาปีอุดรธานี
41370ปะโคกุมภวาปีอุดรธานี
41370ผาสุกกุมภวาปีอุดรธานี
41370พันดอนกุมภวาปีอุดรธานี
41110เวียงคำกุมภวาปีอุดรธานี
41110สีออกุมภวาปีอุดรธานี
41370เสอเพลอกุมภวาปีอุดรธานี
41110หนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี
41110ห้วยเกิ้งกุมภวาปีอุดรธานี
41130คอนสายกู่แก้วอุดรธานี
41130ค้อใหญ่กู่แก้วอุดรธานี
41130โนนทองอินทร์กู่แก้วอุดรธานี
41130บ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี
41290คำเลาะไชยวานอุดรธานี
41290ไชยวานไชยวานอุดรธานี
41290โพนสูงไชยวานอุดรธานี
41290หนองหลักไชยวานอุดรธานี
41310ทุ่งฝนทุ่งฝนอุดรธานี
41310ทุ่งใหญ่ทุ่งฝนอุดรธานี
41310นาชุมแสงทุ่งฝนอุดรธานี
41310นาทมทุ่งฝนอุดรธานี
41380นาแคนายูงอุดรธานี
41380นายูงนายูงอุดรธานี
41380โนนทองนายูงอุดรธานี
41380บ้านก้องนายูงอุดรธานี
41210นางัวน้ำโสมอุดรธานี
41210น้ำโสมน้ำโสมอุดรธานี
41210บ้านหยวกน้ำโสมอุดรธานี
41210ศรีสำราญน้ำโสมอุดรธานี
41210สามัคคีน้ำโสมอุดรธานี
41210โสมเยี่ยมน้ำโสมอุดรธานี
41210หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี
41240โคกกลางโนนสะอาดอุดรธานี
41240ทมนางามโนนสะอาดอุดรธานี
41240โนนสะอาดโนนสะอาดอุดรธานี
41240บุ่งแก้วโนนสะอาดอุดรธานี
41240โพธิ์ศรีสำราญโนนสะอาดอุดรธานี
41240หนองกุงศรีโนนสะอาดอุดรธานี
41190ดงเย็นบ้านดุงอุดรธานี
41190ถ่อนนาลับบ้านดุงอุดรธานี
41190นาคำบ้านดุงอุดรธานี
41190นาไหมบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านจันทน์บ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านชัยบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านตาดบ้านดุงอุดรธานี
41190บ้านม่วงบ้านดุงอุดรธานี
41190โพนสูงบ้านดุงอุดรธานี
41190วังทองบ้านดุงอุดรธานี
41190ศรีสุทโธบ้านดุงอุดรธานี
41190อ้อมกอบ้านดุงอุดรธานี
41160กลางใหญ่บ้านผืออุดรธานี
41160ข้าวสารบ้านผืออุดรธานี
41160เขือน้ำบ้านผืออุดรธานี
41160คำด้วงบ้านผืออุดรธานี
41160คำบงบ้านผืออุดรธานี
41160จำปาโมงบ้านผืออุดรธานี
41160โนนทองบ้านผืออุดรธานี
41160บ้านค้อบ้านผืออุดรธานี
41160บ้านผือบ้านผืออุดรธานี
41160เมืองพานบ้านผืออุดรธานี
41160หนองแวงบ้านผืออุดรธานี
41160หนองหัวคูบ้านผืออุดรธานี
41160หายโศกบ้านผืออุดรธานี
41110นาม่วงประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41110ห้วยสามพาดประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41110อุ่มจานประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
41130ดอนกลอยพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
41130นาทรายพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
41130บ้านแดงพิบูลย์รักษ์อุดรธานี
41150โคกกลางเพ็ญอุดรธานี
41150จอมศรีเพ็ญอุดรธานี
41150เชียงหวางเพ็ญอุดรธานี
41150เตาไหเพ็ญอุดรธานี
41150นาบัวเพ็ญอุดรธานี
41150นาพู่เพ็ญอุดรธานี
41150บ้านธาตุเพ็ญอุดรธานี
41150บ้านเหล่าเพ็ญอุดรธานี
41150เพ็ญเพ็ญอุดรธานี
41150สร้างแป้นเพ็ญอุดรธานี
41150สุมเส้าเพ็ญอุดรธานี
41000กุดสระเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000โคกสะอาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000เชียงพิณเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000เชียงยืนเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นากว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นาข่าเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000นิคมสงเคราะห์เมืองอุดรธานีอุดรธานี
41330โนนสูงเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านขาวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านตาดเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000บ้านเลื่อมเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000สามพร้าวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองนาคำเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองบัวเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41330หนองไผ่เมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หนองไฮเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41000หมูม่นเมืองอุดรธานีอุดรธานี
41280คำโคกสูงวังสามหมออุดรธานี
41280บะยาววังสามหมออุดรธานี
41280ผาสุกวังสามหมออุดรธานี
41280วังสามหมอวังสามหมออุดรธานี
41280หนองกุงทับม้าวังสามหมออุดรธานี
41280หนองหญ้าไซวังสามหมออุดรธานี
41230จำปีศรีธาตุอุดรธานี
41230ตาดทองศรีธาตุอุดรธานี
41230นายูงศรีธาตุอุดรธานี
41230บ้านโปร่งศรีธาตุอุดรธานี
41230ศรีธาตุศรีธาตุอุดรธานี
41230หนองนกเขียนศรีธาตุอุดรธานี
41230หัวนาคำศรีธาตุอุดรธานี
41260เชียงดาสร้างคอมอุดรธานี
41260นาสะอาดสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านโคกสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านยวดสร้างคอมอุดรธานี
41260บ้านหินโงมสร้างคอมอุดรธานี
41260สร้างคอมสร้างคอมอุดรธานี
41220กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี
41360น้ำพ่นหนองวัวซออุดรธานี
41220โนนหวายหนองวัวซออุดรธานี
41360หนองบัวบานหนองวัวซออุดรธานี
41360หนองวัวซอหนองวัวซออุดรธานี
41220หนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี
41360หมากหญ้าหนองวัวซออุดรธานี
41220อูบมุงหนองวัวซออุดรธานี
41340ทับกุงหนองแสงอุดรธานี
41340นาดีหนองแสงอุดรธานี
41340แสงสว่างหนองแสงอุดรธานี
41340หนองแสงหนองแสงอุดรธานี
41130ดอนหายโศกหนองหานอุดรธานี
41320บ้านเชียงหนองหานอุดรธานี
41320บ้านยาหนองหานอุดรธานี
41130ผักตบหนองหานอุดรธานี
41130พังงูหนองหานอุดรธานี
41130โพนงามหนองหานอุดรธานี
41130สร้อยพร้าวหนองหานอุดรธานี
41130สะแบงหนองหานอุดรธานี
41130หนองไผ่หนองหานอุดรธานี
41130หนองเม็กหนองหานอุดรธานี
41320หนองสระปลาหนองหานอุดรธานี
41130หนองหานหนองหานอุดรธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 146 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 21 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
2. ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
3. ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
4. ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
5. ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
6. ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
7. ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ รหัสไปรษณีย์ 41250
8. ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
9. ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
10. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
11. ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
12. ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
13. ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
14. ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
15. ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
16. ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
17. ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
18. ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พันดอน รหัสไปรษณีย์ 41370
19. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
20. ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
21. ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
22. ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
23. ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
24. ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
25. ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
26. ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
27. ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
28. ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยวาน รหัสไปรษณีย์ 41290
29. ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
30. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
31. ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
32. ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งฝน รหัสไปรษณีย์ 41310
33. ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
34. ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
35. ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
36. ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายูง รหัสไปรษณีย์ 41380
37. ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
38. ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
39. ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
40. ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
41. ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
42. ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
43. ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น้ำโสม รหัสไปรษณีย์ 41210
44. ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
45. ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
46. ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
47. ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
48. ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
49. ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด รหัสไปรษณีย์ 41240
50. ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
51. ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
52. ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
53. ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
54. ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
55. ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
56. ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
57. ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
58. ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
59. ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
60. ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
61. ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
62. ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดุง รหัสไปรษณีย์ 41190
63. ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
64. ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
65. ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
66. ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
67. ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
68. ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
69. ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
70. ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
71. ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
72. ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
73. ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
74. ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
75. ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ รหัสไปรษณีย์ 41160
76. ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
77. ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
78. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี รหัสไปรษณีย์ 41110
79. ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
80. ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
81. ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
82. ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
83. ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
84. ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
85. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
86. ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
87. ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
88. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
89. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
90. ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
91. ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
92. ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ็ญ รหัสไปรษณีย์ 41150
93. ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
94. ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
95. ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
96. ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
97. ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
98. ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
99. ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
100. ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
101. ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร รหัสไปรษณีย์ 41330
102. ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
103. ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
104. ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
105. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
106. ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
107. ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
108. ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
109. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
110. ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร รหัสไปรษณีย์ 41330
111. ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
112. ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
113. ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
114. ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
115. ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
116. ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
117. ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
118. ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
119. ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสามหมอ รหัสไปรษณีย์ 41280
120. ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
121. ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
122. ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
123. ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
124. ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
125. ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
126. ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีธาตุ รหัสไปรษณีย์ 41230
127. ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
128. ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
129. ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
130. ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
131. ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
132. ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สร้างคอม รหัสไปรษณีย์ 41260
133. ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
134. ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
135. ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
136. ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
137. ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
138. ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
139. ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า รหัสไปรษณีย์ 41360
140. ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองวัวซอ รหัสไปรษณีย์ 41220
141. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
142. ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
143. ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
144. ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง รหัสไปรษณีย์ 41340
145. ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
146. ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
147. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
148. ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
149. ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
150. ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
151. ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
152. ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
153. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
154. ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130
155. ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง รหัสไปรษณีย์ 41320
156. ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน รหัสไปรษณีย์ 41130